Driven by you.

Veelgestelde vragen over Private Lease

Algemeen

Private lease is een andere manier van een auto ter beschikking hebben. Het houdt in dat je als particulier tegen een vast maandbedrag een nieuwe auto kunt rijden zonder dat deze van jou is. De periode kun je zelf bepalen en is mede afhankelijk van het aantal kilometers per jaar.

Ja. Een Private Lease contract van Driessen Autoleasing voldoet aan alle eisen en normen van de Stichting Keurmerk Private Lease.

Het Keurmerk Private Lease hoort bij Stichting Keurmerk Private Lease. Stichting Keurmerk Private Lease wil de consument beschermen. Dankzij het keurmerk weet u bij welke partij u veilig en verantwoord een auto kunt leasen. Wij maken graag heldere afspraken. Zodat u precies weet waar u aan toe bent. Het keurmerk geeft dit weer.

Private Lease is inclusief houderschapsbelasting, reparaties, onderhoud en zomerbanden, schadeherstel en glasreparatie, all risk verzekering, ongevallen inzittenden verzekering, 24-uurs internationale pechdienst en vervangend vervoer na 48 uur.

Voor eigen rekening zijn de kosten van brandstof, parkeren, wassen van het voertuig, bekeuringen en tolgelden. Brandstofpassen worden niet verstrekt.

Inruil is niet mogelijk. Wel kunnen wij bemiddelen bij het verkopen van de huidige auto.

Een aanbetaling is niet van toepassing. Wel kan een waarborgsom van maximaal drie maandtermijnen worden gevraagd.

Aanvragen kan de website, per e-mail, of via de contactmogelijkheid op de website. Aanvragen kunnen ook worden ingediend via de Driessen Autogroep Dealers. Bij aanvraag dienen naast de autogegevens en gewenste contractparameters (looptijd en kilometers per jaar) ook naam, adres, woonplaats en geboortedatum te worden opgegeven. Driessen Autolease zal de aanvraag daarna bevestigen.

Op verzoek van Driessen Autolease zal een verplichte krediettoets worden uitgevoerd door EDR. Deze toets omvat een BKR controle en een draagkracht-toets. De hiervoor benodigde inkomens gegevens worden door de aanvrager rechtstreeks aan EDR gecommuniceerd via een persoonlijke pagina die de aanvrager bij EDR krijgt. Na ontvangst van de gegevens neemt EDR telefonisch contact op met de aanvrager over de uitslag van de toets. Bij acceptatie wordt een leaseovereenkomst opgesteld. Bij afwijzing zullen EDR en Driessen Autolease alle gegevens van de aanvrager verwijderen of vernietigen.

Heeft u vragen over de status van uw beoordeling dan kunt u contact opnemen met EDR Credit Services via telefoonnummer 070 - 452 5310 of per e-mail via teaminformatie@edrcs.nl. Voor alle overige vragen kunt u tijdens kantooruren bij Driessen Autolease terecht via 040-2587735 of per mail via privatelease@driessen-autolease.nl

Wij stellen alles in het werk om uw privé gegevens maximaal te beschermen. Bekijk hier onze privacy verklaring.

Nee, na ondertekening van de leaseovereenkomst heeft de aanvrager 14 dagen bedenktijd, gedurende welke de aanvraag zonder kosten beëindigd kan worden.

Alhoewel Private Lease geen krediet is, zal het contract worden geregistreerd bij het BKR onder een aangepaste code.

Wij registreren de totale leaseverplichting in BKR. Stel: uw leasecontract loopt 48 maanden tegen een leaseprijs van € 250,- Wij registreren in dat geval 48 x €250,- = € 12000,- Deze registratie wordt uiterlijk binnen 2 weken na aflevering van de auto uitgevoerd.

Nee, bijtelling is niet van toepassing.

Iedereen met een geldig Nederlands Rijbewijs. U blijft zelf wel verantwoordelijk voor de auto.

Het kenteken komt middels RTL registratie op naam van de consument.

We hebben alle documenten ondergebracht in één overzicht. Bekijk alle voorwaarden van Private Lease.

Tijdens het leasecontract

Ja, met uitzondering van eventuele verhoging van de wegenbelasting, BTW of andere overheidsmaatregelen.

Standaard bedraagt de eigen bijdrage voor een niet verhaalbare schade bij aanvang van het contract € 450,- tenzij bij aanvang van het leasecontract is gekozen voor de extra zekerheid om de eigen bijdrage te verlagen naar € 250,-.

De eigen bijdrage bij schade staat vast. Driessen Autolease kan besluiten de eigen bijdrage te verhogen (volgens de verzekeringsvoorwaarden Driessen Private Lease) als zich binnen een periode van 12 maanden meer dan twee niet verhaalbare schadegevallen voordoen, en de kosten van een schadegeval hoger zijn dan de eigen bijdrage. Driessen Autolease zal u hierover schriftelijk informeren. 

De all-risk verzekeringspremie staat vast gedurende het contract, alleen als er vanuit de overheid veranderingen worden opgelegd kan Driessen Autolease de premie aanpassen. De premie is gebaseerd op minimaal 6 schadevrije jaren welke bij aangaan van het leasecontract middels een schadevrijverklaring van de huidige verzekeringsmaatschappij dient te worden aangetoond. 

Wij benaderen u eenmaal per jaar met het verzoek uw kilometerstand door te geven. Indien U meer kilometers heeft gereden dan in het contract is opgenomen, dan worden deze jaarlijks met u afgerekend tegen de prijs die op uw contract is vermeld. Minder kilometers worden niet verrekend (tenzij met eerder verrekende meerkilometers).

Wij stellen een (maandelijkse) automatische incasso als verplichte voorwaarde bij het afsluiten van een Private Lease contract.

Opzegging is mogelijk vanaf de 13e maand. Wij berekenen een vaste vergoeding van 40 % van de resterende maandtermijnen, met een maximum zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden. Rekenvoorbeeld: stel uw contract was afgesloten op 48 maanden tegen een leaseprijs van €250,- per maand. Indien u opzegt na 42 maanden bedraagt de vergoeding 6 X € 250,- X 40% = €  600,- (totale contract heeft dan  € 11.100,- gekost).

Echter indien het contract zou zijn afgesloten voor 42 maanden tegen een leaseprijs van  € 260,- per maand zou u gedurende 42 maanden totaal € 10.920,- betaald hebben.  U was dan € 180,- goedkoper uit geweest. Deze € 180,- worden in dat geval in mindering gebracht van de € 600,- beëindigingskosten.

Bij voortijdige beëindiging wordt het toegestane kilometrage naar rato bepaald. Eventuele meer kilometers worden dan verrekend tegen het tarief zoals vermeld in het contract.

Voorbeeld: het contract afgesloten voor 15.000 km per jaar en een periode van 48 maanden. Stel dat het contract beëindigd wordt na 30 maanden met 40.000 kilometer op de teller. Per maand zijn (15.000 ÷ 12=) 1.250 kilometers opgenomen. Na 30 maanden is de theoretische kilometerstand 37.500. In dat geval worden 2.500 meerkilometers in rekening gebracht. Eerder tussentijds in rekening gebrachte meerkilometers worden overigens daarmee verrekend.

Bekeuringen worden direct naar de berijder gestuurd.

Ja, verlengen is mogelijk tot een maximale looptijd van 60 maanden.

Reparaties en onderhoud dienen uitgevoerd te worden bij één van de vestigingen van Driessen Autogroep, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Indien de reparatie van uw auto langer dan 48 uur in beslag neemt, krijgt u vanaf dat moment vervangend vervoer zonder bijkomende kosten.

Bij total loss wordt het contract beëindigd. Indien de schade niet verhaalbaar is, wordt de eigen bijdrage Casco in rekening gebracht. Daarnaast wordt er een eindafrekening gemaakt met betrekking tot de meer of minder gereden kilometers. Uiteraard gaan wij met u in overleg hoe wij u in deze situatie zo goed mogelijk kunnen helpen.

Wij streven ernaar om iedere klant de best mogelijke service te bieden. Mocht het toch zo zijn dat u ergens niet tevreden over bent, dan kunt u hier onze klachtenregeling terug vinden. Wij dragen er zorg voor dat wij uw klacht serieus, vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Daarnaast maken wij u er graag op attent dat de Stichting Keurmerk Private Lease een geschillencommissie kent waar u terecht kunt met uw klacht, wanneer u van mening bent dat wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben opgelost.  Meer informatie over de geschillencommissie van het keurmerk vindt u hier.

Tijdens kantooruren kan steeds contact worden opgenomen met Driessen Autolease. Buiten kantooruren staan de telefoonlijnen doorgeschakeld naar alarmcentrale Eurocross waarmee Driessen Autolease nauw samenwerkt.

Dit verzekert in geval van schade, pech of andere noodsituaties 24 uur per dag, 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar hulp in noodsituaties. Het nummer van de alarmcentrale is +31 (0)40 - 242 10 00.

Hier vindt u de omvang van de hulpverlening.

Aan het einde van het contract

U kunt uw auto inleveren bij  Driessen Autolease of op een door Driessen Autolease en u afgesproken plaats. Na inname wordt aan de hand van het innameprotocol de algehele staat van uw auto en de aanwezigheid van schades bepaald. Het rapport wordt opgemaakt door een externe partij die een onafhankelijke beoordeling kan geven.

Indien u geïnteresseerd bent om de auto over te nemen kunt u na afloop van het contract contact opnemen met Driessen Autolease. Zij informeren u graag over de mogelijkheden. Uiteraard kunt u aan het einde van de contracttermijn ook een nieuw Private Leasecontract aangaan.

De staat van de auto en de aanwezigheid van inleverschades wordt vastgelegd in een innamerapport, opgesteld bij onze vestiging door een onafhankelijk expertise bureau. Dit gebeurt aan de hand van het innameprotocol dat u hier kunt downloaden.

Nee, er is bij Private Lease geen sprake van een slottermijn.

Komt u er niet uit?

Staat uw vraag er niet tussen of kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem dan contact op met ons Klanten Contact Center. Dit kan telefonisch, per e-mail of chat. Liever direct contact? Kom dan langs bij een van onze vestigingen. Wij helpen u graag! Driven by you.

 

Driessen Klantenservice