Driven by you.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Al sinds de oprichting in 1964 is de Driessen Autogroep een vertrouwd begrip in regio Eindhoven en hechten wij veel waarde aan maatschappelijke verbondenheid met de regio Eindhoven en haar inwoners. Dit is dan ook de reden dat de Driessen Autogroep talloze goede doelen sponsort, waaronder: 

  • Stichting Hulphond
  • Ronald McDonald Huis
  • Inloophuis De Eik
  • Stichting Voedselbank Eindhoven (SVE)
  • Revalidatiecentrum Blixembosch
  • Ruud van Nistelrooy Academy
  • Stichting Máxima en Pink Ribbon
  • Kinderafdeling Catharina Ziekenhuis Eindhoven (Het BeterBoek)
  • Antoni van Leeuwenhoek Foundation
  • Diverse regionale sportclubs

Erkend Duurzaam

Een thema waar veel aandacht aan wordt besteed binnen de Driessen Autogroep is duurzaamheid. De Driessen Autogroep heeft daarom ook het certificaat Erkend Duurzaam verworven voor haar verantwoord maatschappelijk, ecologisch en economisch ondernemen; People, Planet & Profit gaan hierbij hand in hand. Het certificaat Erkend Duurzaam is uitgereikt door brancheorganisatie BOVAG en is het bewijs dat de Driessen Autogroep in alle facetten van de bedrijfsvoering duurzaam onderneemt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Door middel van het steunen van deze doelen draagt de Driessen Autogroep met haar maatschappelijke betrokkenheid een steentje bij aan de regio Eindhoven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat binnen onze organisatie centraal, waardoor wij ons erg betrokken voelen met de regio Eindhoven en haar inwoners. Hieronder een greep uit onze gesteunde doelen met daarin meer informatie.

Driessen Autogroep sponsor Stichting Hulphond

Op woensdagavond 10 oktober jl. heeft de Driessen Autogroep - als jaarlijkse sponsor van de Stichting Hulphond - deelgenomen aan een benefiet avond van de Stichting. Een stichting die er zorg voor draagt dat mensen dankzij hun hulphond een onafhankelijker, beter en vrolijker leven kunnen gaan leiden. De Driessen Autogroep heeft ten bate van de Stichting Hulphond (een initiatief vanuit Athlon), een tweedaagse Maserati Experience in Italië aangeboden; welke middels een veiling is verloot. Meer informatie over Stichting Hulphond? 

Hulphond.gif

Driessen Autogroep sponsor van de Club van 52 van het Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant

Een Ronald McDonald Huis biedt een thuis aan ouders van zieke of gehandicapte kinderen, vlak bij het (psychiatrisch) ziekenhuis of revalidatiecentrum. In Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant kunnen ouders, broertjes en zusjes logeren van zieke of te vroeg geboren kinderen die worden behandeld in het Máxima Medisch Centrum.

Voor het zieke kind is het een veilig gevoel de ouders voor een langere periode in de buurt te hebben. In het Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant kan het leven ondanks alles toch een beetje doorgaan. De Driessen Autogroep draagt de stichting een warm hart toe en zorgt er door haar financiële bijdrage daarbij voor dat een gezin voor lange tijd in het Ronald McDonald huis kan verblijven. Meer weten over het Ronald McDonald Huis? Klik hier.

zuidoost_brabant-def.png

Driessen Autogroep is vriend van inloophuis De Eik
Inloophuis de Eik is een professionele vrijwilligersorganisatie die haar dienstverlening organiseert en daarbij wil aansluiten bij de behoeften van bezoekers. Het werk wordt vooral gedaan door vrijwilligers onder begeleiding van twee coördinatoren. Als Vriend van inloophuis de Eik heeft de Driessen Autogroep ervoor gekozen om de stichting met financiële middelen te ondersteunen in haar activiteiten.

Activiteiten voor mensen met kanker. Activiteiten die erg belangrijk zijn gebleken daar ook uit onderzoeken is gebleken dat mensen die gebruik maken van lotgenotencontact, hier veel steun aan beleven. Het kan goed doen en het kan een positieve invloed hebben op de manier waarop mensen leren om te gaan met de ziekte. Die steun en aandacht kan het Inloophuis geven en de Driessen Autogroep wil Inloophuis De Eik hier graag in steunen. Klik hier voor meer informatie over inloophuis De Eik.

de-eik_250x250.jpg

Driessen Autogroep steunt Stichting Voedselbank Eindhoven
De Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. (SVE) zet zich in voor huishoudens in Eindhoven en omgeving die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen. De stichting functioneert als een schakel tussen overschot en verborgen gebrek in onze maatschappij.

Wij dragen dit initiatief een warm hart toe en hebben dan ook besloten om hier onze bijdrage aan te leveren. In Januari 2012 heeft, algemeen directeur Driessen Autogroep, François Driessen namens de Driessen Autogroep een financiële donatie gedaan aan Stichting Voedselbank Eindhoven. Met behulp van deze financiële steun aan Stichting Voedselbank Eindhoven, waarmee een groot aantal gezinnen in de regio Eindhoven kunnen worden voorzien van voedsel, wordt de maatschappelijke betrokkenheid die de Driessen Autogroep heeft met de regio Eindhoven nogmaals benadrukt. Klik hiervoor meer informatie. 

logo-voedselbank-eindhoven.jpg

Driessen Autogroep steunt Revalidatiecentrum Blixembosch
Revalidatiecentrum Blixembosch is hét centrum voor specialistische revalidatiezorg in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg voor volwassenen en kinderen. Revalideren in Blixembosch betekent een afgestemde behandeling en professionele begeleiding. Om optimale zorg te verlenen aan haar revalidanten, werkt Blixembosch voortdurend aan een goed organisatie-, personeels- en onderzoeks- beleid. Door een aangeboren aandoening, een ongeval of een ziekte kunnen moeilijkheden ontstaan met bewegen. Ook de lichamelijke-, geestelijke- of sociale ontwikkeling kan er door achterblijven. Behalve poliklinische revalidatie voor volwassenen biedt Blixembosch ook poliklinische revalidatie voor kinderen en klinische revalidatie voor volwassenen.

Driessen Autogroep hecht hier veel waarde aan en onderhoudt daarom al jaren een goede relatie met Revalidatiecentrum Blixembosch. Zo werd er bijvoorbeeld een aantal jaren geleden  een speelhuis geschonken voor in de speeltuin van Blixembosch en werd er ook een poppenvilla geschonken door algemeen directeur François Driessen. Meer informatie over Revalidatiecentrum Blixembosch? Klik hier.

 

 

Driessen Autogroep steunt de Ruud van Nistelrooy Academy
Er leven in Nederland duizenden kinderen die het op school moeilijk hebben. Kinderen die niet goed meekomen in de klas of in groepen. Kinderen die opvallen door aandacht te vragen op een negatieve manier of kinderen die zich onzichtbaar opstellen. Dit gedrag zorgt ervoor dat hun sociale ontwikkeling vaak stagneert in deze belangrijke fase van hun leven. Dit leidt dan vaak tot grotere problemen in de toekomst. De Ruud van Nistelrooy Academy is de plek voor kinderen om te groeien. Het is schrijnend om te zien dat er in het reguliere onderwijs te weinig aandacht is voor deze problematiek. Daarom is de Ruud van Nistelrooy Academy gestart met de Academy om deze kinderen te helpen. De Driessen Autogroep draagt hier graag een steentje aan bij door middel van het steunen van dit goede doel. Meer informatie over de Ruud van Nistelrooy Academy? Klik hier.

Driessen Autogroep sponsor van 'samen tegen borstkanker' actie
Máxima Medisch Centrum en Pink Ribbon organiseerden onlangs een wereldrecordpoging voor het grootste menselijke Pink Ribbon lint ter wereld. Deze wereldrecordpoging had als doel om geld in te zamelen voor stichting Máxima en Pink Ribbon. De opkomst was met ruim 3.000 deelnemers erg groot en de sfeer was bijzonder goed. Het wereldrecord van het grootste menselijke Pink Ribbon lint ter wereld werd helaas niet verbroken maar er werd wel een Europees record gevestigd. De Driessen Autogroep was sponsor van deze actie en stelde voor deze actie een Fiat 500 promotieauto beschikbaar aan Máxima Medisch Centrum Eindhoven die volledig was bestickerd in de stijl van Pink Ribbon. Bekijk de website van Pink Ribbon en Stichting Máxima voor meer informatie.

De Driessen Autogroep steunt Het BeterBoek Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Het BeterBoek is een educatieve uitgave waarin kinderen direct worden aangesproken.
Een ziekenhuisopname is voor zowel kinderen als ouders een ingrijpende gebeurtenis. Je belandt
in een onbekende omgeving en doet veel nieuwe indrukken op. Dat zorgt vaak voor onrust en onzekerheid. Met de juiste zorg en voorlichting kunnen kinderen op hun gemak worden gesteld.

Het boek wordt inmiddels in 60 Nederlandse ziekenhuizen gebruikt. Het BeterBoek is en blijft eigendom van het kind. Na de opname gaat het boek met daarin alle uitleg, berichten, foto’s en ervaringen mee naar huis. Op die manier is de uitgave voor het kind een waardevolle herinnering aan de tijd in het ziekenhuis.

BeterBoek2020.jpg

De Driessen Autogroep steunt de Antoni van Leeuwenhoek foudation via de actie "Carola Helpt".
De Antoni van Leeuwenhoek Foundation doet onderzoek om immuuntherapie voor melanoompatiënten in een vergevorderd stadium te verbeteren.

Immuuntherapie is een behandeling die ervoor zorgt dat het eigen afweersysteem kankercellen beter kan vernietigen. Immuuntherapie staat volop in de belangstelling: regelmatig melden kranten en nieuwsrubrieken veelbelovende berichten over deze relatief nieuwe behandelmethode tegen kanker. Het Antoni van Leeuwenhoek is nauw betrokken bij veel grote (internationale) onderzoeken en heeft een voortrekkersrol in onderzoek naar en behandeling met immuuntherapie.
De Driessen Autogroep hecht hier veel waarde aan en daarom is de keuze gemaakt om de actie "Carola Helpt" te steunen en daarmee de Antoni van Leeuwenhoek.

"Als een kind kan geloven dat zijn wens uitkomt, dan kan hij ook geloven dat hij beter wordt".

DAT IS DE KRACHT VAN EEN WISH JOURNEY

De Driessen Autogroep steunt ''Make a Wish Nederland'.
Onderzoek toont aan dat het realiseren van een allerliefste wens jonge patiënten en hun omgeving weer hoop en vertrouwen geeft, en blijvend impact heeft. Een wensvervulling ontstaat niet vanzelf. Het is een zorgvuldig geplande Wish Journey. Een bijzonder traject waar een grote groep mensen maanden mee bezig is en dat van A tot Z maatwerk is. En dat impact heeft vanaf het moment van kennismaken tot lang na de wensvervulling. Zo maken wij met elkaar herinneringen die een leven lang mee gaan.