Driven by you.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak een afspraak

UPDATE MAATREGELEN CORONAVIRUS (COVID-19)

LEES HIER ALLES OVER DE MAATREGELEN DIE WIJ NEMEN

U bent van harte welkom binnen de Driessen Autogroep. Onze werkplaatsen zijn geopend. Daarnaast kunt u nog gewoon terecht voor het huren of leasen van een auto. Maar ook als u schade heeft aan uw auto, kunt u gewoon nog bij ons langskomen. 

Online zijn we 24/7 te bereiken voor het kopen van een auto en natuurlijk via onze chat voor al uw vragen. Uw en onze gezondheid zijn onze hoogste prioriteit. We hebben extra voorzorgsmaatregelen genomen conform de door het RIVM voorgeschreven richtlijnen om risico's te beperken bij bezoek aan één van onze werkplaatsen of showrooms. 

We zijn u graag van dienst:

UPDATE MEASURES CORONAVIRUS (COVID-19)

READ ALL ABOUT THE MEASURES

You are very welcome within the Driessen Autogroep. Our workshops are open. In addition, you can still simply rent or lease a car. But even if you have damage to your car, you can still visit us.

We are available online 24/7 for buying a car and of course via our chat for all your questions. Your and our health are our highest priority. We have taken extra precautions in accordance with the guidelines prescribed by the RIVM to limit risks when visiting one of our workshops or showrooms.

How can we help you?

Maatregelen:

 • Voor onderhoud of APK kunt u bij ons terecht. U plant uw afspraak heel makkelijk online in via onze online werkplaatsplanner of komt bij ons langs. Indien gewenst, halen wij uw auto op en brengen wij uw auto weer terug na de onderhoudsbeurt. 

 • Wij vragen u niet te lang in onze showroom te verblijven tijdens de werkzaamheden aan uw auto. Dit om het aantal klanten in onze showroom te minimaliseren. Wij bieden u een speciaal tarief als u gebruik wilt maken van een vervangende auto of een elektrische fiets. Vraag naar de mogelijkheden!

 • Onze verhuurbalie blijft open om u ook in deze moeilijke tijden te helpen met mobiliteit. Reist u liever niet met het openbaar vervoer dan kunt u bij ons terecht voor allerlei soorten vervoer, van een auto tot een elektrische fiets.

 • Heeft u schade aan uw auto? Dat is al vervelend genoeg. Ook voor schade kunt u tijdens deze 'lockdown' gewoon terecht bij onze schadeafdeling.

 • U kunt juist nu op ons rekenen en wij helpen u graag met uw mobiliteit. Daarom zijn onze online contactmogelijkheden nog verder uitgebreid en kunt u ook online een auto kopen.

Wat onze medewerkers doen:

 • Contactloos begroeten
 • We bewaren graag 1,5 meter afstand zoals geadviseerd wordt, daarnaast dragen wij mondkapjes als wij ons bewegen
 • Onze monteurs dragen handschoenen en maken gebruik van een stuur- en stoelhoes voor elke onderhoudsbeurt en/of reparatie
 • We maken de auto grondig schoon voor aflevering
 • Bij aflevering van een (nieuwe) auto houden wij gepaste afstand of dragen we een mondkapje
 • We ontsmetten voor gebruik uw vervangend vervoer
 • Extra ontsmetting van balies, pinautomaten, meubels en sanitair
 • Gebruik van Corona-schermen waar mogelijk
 • Ons personeel wast zo veel als mogelijk grondig hun handen
 • Waar mogelijk wordt er meer thuis gewerkt dan normaal door kantoorpersoneel
 • Bij ziekteverschijnselen zal het personeel altijd thuisblijven

We zien er uiteraard op toe dat medewerkers thuisblijven bij ziekteverschijnselen. We zullen er alles aan doen om uw veiligheid en dat van onze collega's te waarborgen en tegelijkertijd de u vertrouwde service te leveren.

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij het graag. Wij danken u hartelijk voor de genomen moeite!

Met vriendelijke groet,

HandtekeningFrD-vrijstaand-png.png

François Driessen
Algemeen directeur de Driessen Autogroep

Measures:

 • For maintenance or MOT, you can simply contact us. The workshops will remain open! You can easily schedule your appointment online via our online workshop planner or in person. We understand that you may prefer not to leave home. If desired, we will pick up your car and bring it back after the service. If your car is in our workshop for maintenance, we urgently ask you to wear a mouth mask when bringing and collecting your car. Thank you.
 • We ask you not to stay in our showroom for too long during the work on your car. This is to minimize the number of customers in our showroom. We offer you a special rate if you want to use a replacement car or an electric bicycle. Ask for the possibilities!
 • Our rental desk remains open to help you with mobility even in these difficult times. If you prefer not to travel by public transport, you can contact us for all kinds of transport, from a car to an electric bicycle.
 • Have you damaged your car? That's annoying enough. You can also contact our claims department for damage during this 'lockdown'.
 • You can count on us right now and we are happy to help you with your mobility. That is why our online contact options have been expanded even further and you can also buy a car online.

What our employees do:

 • Greet contactlessly
 • We like to keep a distance of 1.5 meters as recommended, in addition we wear mouth masks when we move
 • Our technicians wear gloves and use a steering wheel and seat cover for every service and / or repair
 • We thoroughly clean the car before delivery
 • When a (new) car is delivered, we keep an appropriate distance or wear a mouth mask
 • We disinfect your replacement transport before use
 • Additional disinfection of counters, ATMs, furniture and sanitary facilities
 • Use of Corona screens where possible
 • Our staff washes their hands thoroughly as much as possible
 • Where possible, office workers work more from home than usual. In case of illness, the staff will always stay at home

We obviously ensure that employees stay at home in case of illness. We will do everything we can to ensure your safety and that of our colleagues, while at the same time providing you our trusted service.

If you have any questions, please let us know.

Kind regards,

Handtekening

François Driessen
Managing director of the Driessen Autogroep

FAQ - NL

Als u wilt, kunt u in de showroom wachten. We hebben deze ingericht met inachtneming van richtlijnen van het RIVM. Zo hebben we het aantal stoelen verminderd, zodat onze klanten voldoende afstand kunnen houden.

Heeft u andere wensen? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Ja, onze werkplaatsen zijn geopend conform onze reguliere openingstijden. Onze collega’s zijn u graag van dienst. Onze verkoopadviseurs zijn online bereikbaar en willen u met plezier helpen bij vragen.

Ja, uw werkplaatsafspraak gaat voor alsnog door. Wij nemen uw auto in behandeling conform de afspraakbevestiging. Onze collega’s handhaven de nieuwe maatregelen.

Nee, wij nemen contact met u op om een afspraak in te plannen om de auto af te leveren. Samen vinden we een geschikt moment! Voor meer vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.

Uw auto wordt altijd met de grootste zorg behandeld. Onze monteurs dragen handschoenen. Daarnaast gebruiken we stoelhoezen en stuurhoezen.

We hebben tijdelijk onze werkwijze aangepast. U kunt de sleutel op de balie leggen en gepaste afstand nemen. Onze medewerker kan daarna de sleutel pakken.

Maatregelen:

 • Voor onderhoud of APK kunt u gewoon bij ons terecht. De werkplaatsen blijven gewoon open. U plant uw afspraak heel makkelijk online in via onze online werkplaatsplanner, bij onze receptie of telefonisch. We begrijpen dat u misschien liever de deur niet uit wil. Indien gewenst, halen wij uw auto op en brengen wij uw auto weer terug na de onderhoudsbeurt. Als uw auto voor onderhoud bij ons in de werkplaats is, dan vragen wij u dringend om een mondkapje te dragen bij het brengen en ophalen van uw auto. Dank u wel.
 • Wij vragen u niet te lang in onze showroom te verblijven tijdens de werkzaamheden aan uw auto. Dit om het aantal klanten in onze showroom te minimaliseren. Wij bieden u een speciaal tarief als u gebruik wilt maken van een vervangende auto of een elektrische fiets. Vraag naar de mogelijkheden!
 • Onze verhuurbalie blijft open om u ook in deze moeilijke tijden te helpen met mobiliteit. Reist u liever niet met het openbaar vervoer dan kunt u bij ons terecht voor allerlei soorten vervoer, van een auto tot een elektrische fiets.
 • Heeft u schade aan uw auto? Dat is al vervelend genoeg. Ook voor schade kunt u tijdens deze 'lockdown' gewoon terecht bij onze schadeafdeling.
 • U kunt juist nu op ons rekenen en wij willen helpen u graag met uw mobiliteit. Daarom zijn onze online contactmogelijkheden nog verder uitgebreid en kunt u ook online een auto kopen.

Wat onze medewerkers doen:

 • Contactloos begroeten
 • We bewaren graag 1,5 meter afstand zoals geadviseerd wordt, daarnaast dragen wij mondkapjes als wij ons bewegen
 • Onze monteurs dragen handschoenen en maken gebruik van een stuur- en stoelhoes voor elke onderhoudsbeurt en/of reparatie
 • We maken de auto grondig schoon voor aflevering
 • Bij aflevering van een (nieuwe) auto houden wij gepaste afstand of dragen we een mondkapje
 • We ontsmetten voor gebruik uw vervangend vervoer
 • Extra ontsmetting van balies, pinautomaten, meubels en sanitair
 • Gebruik van Corona-schermen waar mogelijk
 • Ons personeel wast zo veel als mogelijk grondig hun handen
 • Waar mogelijk wordt er meer thuis gewerkt dan normaal door kantoorpersoneel
 • Bij ziekteverschijnselen zal het personeel altijd thuisblijven

Als u geen mogelijkheid heeft om naar buiten te gaan, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

In de werkplaatsplanner kunt u kiezen voor de optie vervangend vervoer. Ook voor het vervangend vervoer hanteren wij onze voorzorgsmaatregelen ter preventie voor het Coronavirus.

Informeer bij uw contactpersoon van de Driessen Autogroep wat de leveringsvoorwaarden zijn.

FAQ - EN

No unfortunately not. We are not allowed to receive you in the showroom. We will deliver your car to your home. Your contact person will contact you to arrange a date.

Yes, your workshop appointment will continue for the time being. We will process your car in accordance with the appointment confirmation. Our colleagues maintain the new measures

Yes, our stores are open, but our opening hours have changed. View our opening hours here. Our colleagues welcome you in our stores. Would you rather not come? We like to think along with you.Our colleagues are also available online and are happy to help you with questions. We can also come to you!

If you want, you can wait in the showroom. We have set it up in accordance with RIVM guidelines. For example, we have reduced the number of seats, so that our customers can keep sufficient distance.

Do you have other wishes? Please contact us to discuss the possibilities.

Yes, our workshops are open, but our opening hours have changed. Check here our opening hours. Would you rather not come? Our colleagues are also available online and are ready to help you with questions.

Yes, you can still collect your new car in accordance with the agreed date. We thoroughly disinfect your car before delivery.

Your car is always treated with the utmost care. Our mechanics wear gloves. We also use seat covers and steering wheel covers.

We have temporarily adjusted our working method. You can put the key on the counter and take an appropriate distance. Our employee can then take the key.

Measures:

 • For maintenance or MOT, you can simply contact us. The workshops will remain open! You can easily schedule your appointment online via our online workshop planner or in person. We understand that you may prefer not to leave home. If desired, we will pick up your car and bring it back after the service. If your car is in our workshop for maintenance, we urgently ask you to wear a mouth mask when bringing and collecting your car. Thank you.
 • We ask you not to stay in our showroom for too long during the work on your car. This is to minimize the number of customers in our showroom. We offer you a special rate if you want to use a replacement car or an electric bicycle. Ask for the possibilities!
 • Our rental desk remains open to help you with mobility even in these difficult times. If you prefer not to travel by public transport, you can contact us for all kinds of transport, from a car to an electric bicycle.
 • Have you damaged your car? That's annoying enough. You can also contact our claims department for damage during this 'lockdown'.
 • You can count on us right now and we are happy to help you with your mobility. That is why our online contact options have been expanded even further and you can also buy a car online.

What our employees do:

 • Greet contactlessly
 • We like to keep a distance of 1.5 meters as recommended, in addition we wear mouth masks when we move
 • Our technicians wear gloves and use a steering wheel and seat cover for every service and / or repair
 • We thoroughly clean the car before delivery
 • When a (new) car is delivered, we keep an appropriate distance or wear a mouth mask
 • We disinfect your replacement transport before use
 • Additional disinfection of counters, ATMs, furniture and sanitary facilities
 • Use of Corona screens where possible
 • Our staff washes their hands thoroughly as much as possible
 • Where possible, office workers work more from home than usual. In case of illness, the staff will always stay at home

If you don't have the option to go outside, please contact us to discuss the options.

In the workshop planner you can choose the option replacement transport. We also apply our prevention measures for the Corona virus for replacement transport.

Please get in touch with us to check the status of your order.